6996224833 Αγίου Βασιλείου 34, Νέα Ιωνία paveltarlev1990@gmail.com